Korleis finne vekeplanar og anna informasjon

Vekeplanar og anna informasjon finn de ved å gå inn på " MINE SIDER", finn namnet til barnet, logg inn. Då kjem du inn på "TAVLE", der ligg bilete og ana informasjon.